• Itangazo ryo gutanga amasoko-HORIZON EDUCATION INVESTMENT Ltd -

  Employer: Horizon Education Investment Ltd.
  Posted: 28 March 2018
  Viewed: 832 Times
  Share

  ITANGAZO:

  Sosiyete HORIZON EDUCATION INVESTMENT Ltd ifite icyicaro i Gacuriro mu Murenge wa Kinyinya, ku ishuri L’Horizon, iramenyesha ba Rwiyemezamirimo babyifuza, babifitiye ubushobozi kandi bujuje ibyangombwa bisabwa ko ishaka gutanga amasoko akurikira:

  ISOKO N° 1/HEI/2018

  LOT 1: Kutegurira abana bo mu ishuri ry’inshuke icyo kunywa no kurya saa tatu z’amanywa ku buryo bukurikira:

  Iminsi n’ibigomba gutegurwa

  Kuwa mbere:Umugati, igikoma, urubuto
  Kuwa kabiri:Keke, amata, urubuto
  Kuwa gatatu:Irindazi, igikoma,urubuto
  Kuwa kane:Capati, amata,urubuto
  Kuwa gatanu:Biscuit, igikoma, urubuto

  Icyitonderwa :
  • Amata agomba kuba aturuka muri Entreprise INYANGE;
  • Igikoma kigomba kuba gikozwe n’uruvange rw’amafu meza ;
  • Ibintu byose bigomba gutegurwa, bigomba kuba bigaragaza ubuziranenge ;
  • Umubare w’abana bakenewe gutegurirwa ungana na 200.
  Ibisabwa:
  • Uwemerewe kujya mu ipiganwa ni uwerekanye ko asanzwe akora akazi ko guteka; kandi agaragaza aho asanzwe abikorera;
  • Uwemerewe kujya mu ipiganwa asabwa kugaragaza igiciro ku munsi kidahindu hashingiwe ku bitegurwa;
  • Itariki nta rengwa n’iya 02/04/2018 saa yine z’amanywa (10h00);

  ISOKO N° 2 /HEI/2018

  LOT 2: Kugaburira ibyo kurya abana bo mu mwaka wa gatandatu:
  Ibyo kurya bizategurirwa abana bo mu mwaka wa gatandatu bizaba bigizwe n’ibi bikurikira:
  • Umuceli ( uteguwe ku buryo bugiye butandukanye);
  • Ifiriti;
  • Igitoki;
  • Ibishyimbo;
  • Imboga zinyuranye (dodo, amashu, isombe, ..);
  • Imbuto zinyuranye( umuneke, inanasi,…..);
  • Isosi y’inyama.

  Icyitonderwa :

  • Hazakorwa ingengabihe yo gutegura ibyo kurya byavuzwe hejuru;
  • Ibyo kurya bigomba kuba biteguwe neza, bigaragaza ubuziranenge;
  • Umubare w’abana bazategurirwa ungana na 115.
  Ibisabwa:
  • Uwemerewe kujya mu ipiganwa agomba kuba afite registre de commerce na TN kandi agaragaza ko ari muri TVA;
  • Uwemerewe kujya mu ipiganwa agomba kuba yagaragaje igiciro gihwanye n’ifungoro rimwe (repas) ku mwana ku munsi;

  Abifuza gupiganira aya masoko, basabwe kugeza ku bunyamabaganga bwa Sosiyete HORIZON Education Investment bitarenze kuwa 02/04/2018, saa yine z’amanywa, amabahasha afunze neza arimo ibyangombwa bisabwa kuri buri soko ; biherekejwe n’urupapuro rugaragaza ibiciro byatanzwe kuri buri soko.
  Bikorewe i KIGALI, kuwa 26/03/2018

  HABARUGIRA Siméon
  Umuyobozi mukuru wa Horizon
  Education Investment Ltd

  please click here for the original document

  Posts:

RELATED JOBS

Popular Jobs

 • Imyanya 2 y’akazi - MIFOTRA
 • Imyanya 10 y’akazi muri BRD
 • imyanya 22 y’akazi- RWANDA EDUCATION BOARD
 • Imyanya 23 y’akazi - Nyabihu District
 • 8 job vacancies - King Faisal Hospital