• Amasoko yo kugemura imyenda y’abanyeshuri n’ibikoresho byo mu biro n’iby’isuku

  Employer: Horizon Education Investment Ltd.
  Posted: 11 December 2018
  Viewed: 419 Times
  Share

  Sosiyete HORIZON EDUCATION INVESTMENT Ltd ifite icyicaro i Gacuriro mu Murenge wa Kinyinya, ku ishuri L’Horizon, iramenyesha ba Rwiyemezamirimo babyifuza, bujuje ibyangombwa bisabwa mu gupiganwa kandi babifitiye ubushobozi, ko ishaka gutanga amasoko akurikira:

  ISOKO N° 1/HEI/2019

  LOT 1: Kugura no kugemura imyenda y’abanyeshuri b’ishuri L’Horizon igizwe n’ibi bikurikira:

  • Imyenda ya siporo igizwe n’udukabutura, udupira n’amasogisi;
  • Imipira y’imbeho;

  Abifuza gupiganira irisoko basabwa kuza ku cyicaro cy’ishuri L’Horizon kureba ubwoko ( Modèle) bw’imyenda n’imipira ikenewe bitarenze tariki ya 14/12/2018. Umubare w’ibikenewe hashingiwe ku ngano y’umwana n’icyiciro cy’amashuri yigamo biri ku mugereka w’iri tangazo.
  Icyitonderwa:
  • Uwemerewe kujya mu ipiganwa ni uwerekanye éhantillon y’ibyo yasabye gupiganira; igiciro cya kimwe kandi akaba afite “Registre de commerce” na TN;
  • Itariki nta rengwa n’iya 17/12/2018 saa kumi n’imwe (17h00)

  ISOKO N° 2 /HEI/2019

  LOT 2: Kugemura ibikoresho byo mu biro n’ibikoresho by’isuku:

  • A: FOURNITURES : MATERIELS DE BUREAU (Ibikoresho byo mu biro);
  • B: FOURNITURES : PRODUITS D’HYGIENE (Ibikoresho by’isuku) ;
  • C. FOURNITURES : PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE

  Uwemerewe kujya mu ipiganwa agomba kuba afite registre de commerce na TIN

  Abifuza gupiganira iri soko, basabwe kugeza ku bunyamabaganga bwa Sosiyete HORIZON Education Investment bitarenze kuwa 17/12/2018, saa kumi n’imwe (17 H 00), amabahasha afunze neza arimo ibyangombwa bisabwa; registre de commerce n’ urupapuro rugaragaza ibiciro byatanzwe.

  Ibikoresho bikenewe n’ingano yabyo biri ku mugerega w’iri tangazo.

  Bikorewe i KIGALI, kuwa 11/12/2018
  HABARUGIRA Siméon
  Umuyobozi mukuru wa Horizon Education Investment Ltd

RELATED JOBS

Popular Jobs

 • imyanya 22 y’akazi- RWANDA EDUCATION BOARD
 • 18 job vacancies - Green Hills
 • 2 Job Vacancies - COGEBANQUE
 • 2 job positions - PHARMALAB
 • Imyanya 2 y’akazi - MIFOTRA