• Amasoko 2 muri RUTARE TVET SCHOOL

  Employer: Rutare TVET School
  Posted: 9 July 2019
  Viewed: 1842 Times
  Share

  RUTARE TVET SCHOOL

  ITANGAZO RY’AMASOKO

  lshuri ry’imyuga rya Rutare TVET School ririfuza gutanga amasoko abiri:

  • Isoko ryo kugemura amata n’ibyifashishwa mu kuyatunganya, imbuto n’ibyifashishwa mu kuzikoramo imitobe, inyama, ibikoresho n’ibikenerwa mu gukora imigai, gato, cake n’amandazi, rifite nomero No 01/FP/NEP/2019 RUTARE TVET School.
  • Isoko ryo kugemura ibikoresho byifashishwa mu gutubura imigina y’ibihumyo, amagi abanguriye yo guturagisha, gukora amavuta avuye ku bworozi bw’inzuki, ibiryo by’inkoko n’imbuto y’ibirayi, mazutu yo gucan. Kugemura umurama w’amattunda n’ibinyomoro n’ibindi byifashishwa muri pepiniyeri rifite nomero No02/AGR/NEP/2019/RUTARE TVET School

  Uwifuza gupiganwa asabwa ibi bikurikira:

  • 1. Inyandiko isaba gupiganira isoko yandikiwe umuyobozi w’Akanama gashinzwe gutanga amasoko muri Rutare TVET TVET School
  • 2. Ibyemezo bigaragaza ko akora amasoko arebana n’ibiri mu isoko
  • 3, Photocopie y’irangamuntu n’icyemezo cya company kigaragza ibyo ikora
  • 4. Nimero y’umusoreshwa (tin).
  • 5. Inyandiko igaragaza ibyo apiganira. igiciro cya kimwe n’icya byose mu mibare no mu nyuguti
  • 6. Igitabo cy’amabwiriza kiboneka mu bunyamabanga bw’ishuri nyuma yo kwerekana inyemezabwishyu y’amafaranga ibihumbi bitanu (5000FRW) yishyuwe kuri konti nomero 558373164110173 yafunguwe muri Banki y’abaturage y’u Rwanda/agashami ka Rutare.
  • 7.Ibi byangombwa byose bifungirwa mu ibahasha imwe ikagezwa mu bunyamabanga bw’ishuri bitarenze tariki ya 17/07/2019 saa tatu za mugitondo.

  Gufungura amabaruwa bizakorerwa mu ruhame tariki ya 17/07/2019 saa yine za mu gitondo ku biro by’ishuri.

  • Uwatsindiye isoko, mu gihe yishyurwa akurwaho 3% na 18% ya TVA ajya mu isanduku ya Leta ku bica mu ruganda
  • Uwatsindiye isoko, mu gihe yishyurwa akurwaho 3% gusa ku biribwa cyangwa ibindi bitanyura mu ruganda.

  Bikorewe i Rutare kuwa 17/06/2019.

RELATED JOBS

Popular Jobs

 • imyanya 22 y’akazi- RWANDA EDUCATION BOARD
 • 18 job vacancies - Green Hills
 • Imyanya 2 y’akazi - MIFOTRA
 • 2 Job Vacancies - COGEBANQUE
 • 2 job positions - PHARMALAB